...
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Kristy Duck

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kristy Duck.

2. Prijzen en Aanbiedingen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3. Bestelproces
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met daarin de details van de bestelling en de totale kosten.

4. Betaling
Betaling kan worden gedaan via de op de website vermelde methoden. Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van betaling.

5. Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Kristy Duck streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven verzendtermijn te verzenden.

6. Retourneren
Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, mits het product ongeopend en ongebruikt is, vanwege hygiënische redenen.

7. Privacy
Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk voor betaling of verzending.

8. Aansprakelijkheid
Kristy Duck is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de verkochte producten.

9. Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website, logo’s, afbeeldingen en producten berusten bij Kristy Duck.

10. Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kristy Duck, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

11. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen Kristy Duck en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.